Cortesía - Politesse

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
(If you refresh your browser you'll get a new quiz !!!)
Por favor
Gracias
De nada
No es nada
Con permiso / Disculpe
Perdón
Felicidades
Buena suerte
Si
No